Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Tájékoztató az Ukrajnából menekülő ukrán állampolgárok részére

LOGO kicsi

Tájékoztató az Ukrajnából menekülő ukrán állampolgárok részére

 

Érvényes biometrikus úti okmánnyal rendelkező ukrán állampolgárok külön vízum vagy eljárás nélkül utazhatnak Magyarország területére. A biometrikus úti okmánnyal beutazó ukrán állampolgárok 90 napig tartózkodhatnak és szabadon mozoghatnak Magyarország, illetve a Schengeni övezet területén.

Amennyiben 90 napnál hosszabb ideig kíván Magyarországon maradni, esetleg dolgozni vagy tanulni szeretne, akkor a tartózkodása tervezett céljának megfelelő kérelmet kell az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál (a továbbiakban: Főigazgatóság) előterjeszteni.

 

1. Mi a teendőm, ha Ukrán állampolgárként 90 napot meghaladó ideig szeretnék Magyarországon maradni?

 

Ilyen esetben a Főigazgatóság előtt kétféle eljárást indíthat.

1.1. Amennyiben az Ukrajnában zajló harcok miatt Magyarországon szeretne ideiglenes védelmet kapni, menedékeskénti elismerést kérhet.

 

Az Európai Unió Tanácsának 2022/382 végrehajtási határozata értelmében Magyarország ideiglenes védelmet nyújt a háború elől 2022. február 24-e után Magyarországra menekülő

ukrán állampolgároknak

- azoknak akik korábban Ukrajnában hontalanként (nincs semmilyen állampolgársága), vagy menekültként (más állam polgára, de Ukrajna menekültként ismerte el) éltek

- illetve a fenti két kategória családtagjai (házastárs, igazolt élettárs, 18 év alatti gyermekek, olyan rokon, akit a fentiek tartottak el, pl. idős szülő, beteg testvér).

Az ideiglenes védelem formája a menedékeskénti elismerés. A menedékes státusz ideiglenes, addig biztosít tartózkodási jogosultságot, amíg a háború tart.

Magyar állampolgár / ukrán-magyar (kettős) állampolgár menedékeskénti elismerését nem kérheti, figyelemmel arra, hogy magyar állampolgársággal rendelkezik. Esetükben lásd a 3. pontban foglaltakat.

A menedékeskénti elismerést kérőt (kérelmező) megillető ellátásokról és támogatásokról itt a menedékesként elismert személyek számára nyújtott ellátásokról és támogatásokról itt tájékozódhat.

1.2. Ha nem kíván ideiglenes védelmet kérni, azonban Magyarországon munkát vállalna, vállalkozási tevékenységet folytatna vagy tanulna, akkor idegenrendészeti eljárás keretében kell a tartózkodási engedély iránti kérelmét előterjeszteni. Ebben az esetben a 2. pontban írtak áttekintését javasoljuk.

2.      Ideiglenes védelem hiányában, ukrán állampolgárként milyen feltételek szerint maradhatok Magyarországon?

Amennyiben munkát vállalna, vállalkozást hozna létre, tanulna vagy más jogcímen tartózkodna Magyarországon, tartózkodási engedély iránti kérelmet kell előterjesztenie. Ebben az esetben a tervezett tartózkodásának célját Önnek kell meghatároznia, amelyhez segítségére lehet a honlap „Tartózkodás Magyarországon” menüpontja, ahol a részletes tájékoztatáson túl a kérelme előterjesztésére szolgáló formanyomtatványokat és a kötelezően benyújtandó mellékletek felsorolását is megtalálja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy tartózkodási engedély kiadás iránti kérelmét, az Enter Hungary felületen keresztül, melyről részletes tájékoztatót itt talál, elektronikusan is előterjesztheti.

Javasoljuk, hogy a megfelelő kérelem kiválasztása és előterjesztése érdekében a Főigazgatóság honlapján található valamennyi tájékoztatót szíveskedjék figyelmesen elolvasni!

2.1. A magyarországi munkahelykereséshez a Főigazgatóság nem tud segítséget nyújtani.

A megfelelő foglalkoztató megtalálása érdekében a nagyobb állásportálok mellett a munkaerő kölcsönzéssel, illetve a munkaerő közvetítéssel foglalkozó cégek honlapjának felkeresését javasoljuk.

2.2. Az ukrán állampolgárok menedékeskénti elismerés nélkül is könnyített feltételek mellett vállalhatnak munkát Magyarországon.

A biometrikus úti okmánnyal rendelkező ukrán állampolgároknak külön kérelem benyújtása nélkül is lehetőségük van arra, hogy meghatározott hiányszakmákban a belépésüket követően azonnal engedélymentesen munkát vállaljanak. Nem hiányszakmákban, a biometrikus úti okmánnyal rendelkező ukrán állampolgárok a belépésüket követően munkavállalási engedély birtokában 90 napot meg nem haladó ideig vállalhatnak munkát. A munkavállalási engedélyt az illetékes kormányhivatalnál a foglalkoztató kérelmezi.

A munkavállalás vonatkozásában a Főigazgatóság honlapját javasoljuk itt és itt áttekinteni.

A Főigazgatóság az ukrán állampolgárok tartózkodási engedély iránti kérelmét ingyenesen elbírálja.

3.      Ukrán-magyar (kettős) állampolgár vagyok, hogyan maradhatok Magyarországon?

Magyarország Alaptörvényének XIV. cikke értelmében a magyar állampolgár külföldről bármikor hazatérhet. Miután a magyar állampolgár a hazájában külön engedély nélkül tartózkodhat, tartózkodása legalizálása érdekében további teendője nincsen.

 

Amennyiben szállásra, élelmiszerre, gyógyszerre, vagy más ellátásra lenne szüksége, mások mellett az alábbi linken található segélyszervezetek bármelyikéhez fordulhat:

https://jobbadni.hu/segitseget-kerek/altalanos-tajekoztato/

https://www.maltai.hu/

https://segelyszervezet.hu/kampanyok/haboru-ukrajnaban/

https://voroskereszt.hu/

4.      Ukrajnában jogszerűen tartózkodtam, ott éltem, de nem vagyok ukrán állampolgár. Nekem milyen lehetőségeim vannak?

 

Amennyiben legálisan tartózkodott Ukrajnában, de a jogszerű magyarországi tartózkodás feltételeit nem teljesíti (érvényes vízum vagy olyan tartózkodási engedély hiányában, amivel Magyarország területén legálisan tartózkodhatna), kérjük, olvassa el a Főigazgatóság honlapján található „Tájékoztató Ukrajnából menekült nem ukrán állampolgárok számára” című tájékoztatónkat.

5. A Főigazgatóság ügyfélszolgálatai

 

A Főigazgatóság ügyfélszolgálatainak elérhetőségei és ügyfélfogadási rendje a Főigazgatóság honlapján a Kapcsolat menüpont → Területi szervek elérhetőségei cím alatt, illetve az alábbi linken látható:

http://oif.gov.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=175&Itemid=462&lang=hu#

Kérjük, hogy amennyiben a Főigazgatóság ügyfélszolgálatán ügyintézés céljából megjelenik, hozza magával a rendelkezésére álló okmányait (úti okmány, tartózkodási engedély, vezetői engedély, anyakönyvi kivonat, vagy bármilyen más arcképes okmány stb.) és az egyéb releváns iratait!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyűjtőpontok bármelyikét vagy a Főigazgatóság valamely ügyfélszolgálati irodáját felkereső külföldi állampolgár számára a Főigazgatóság munkatársai mindig az egyedi körülményekre figyelemmel adnak tájékoztatást. Emiatt a fentiek csak tájékoztató jellegű információk!

 

 

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Nyújtsa be kérelmét online! 

Kizárólag elektronikus úton benyújtható ügytípusok 2023. január 1-től

 

Dear Client!

Submit your application online!

Case types that can only be submitted electronically from January 1, 2023

 

 

 gomb2student_kicsigomb.jpg

 

OK