Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Magyar Állampolgár Családtagjának Tartózkodása

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a magyar állampolgár családtagjának tartózkodására vonatkozó törvényi szabályozás 2019. január 1. napjával megváltoztak!

 

A magyar állampolgárok harmadik országbeli állampolgár családtagjai által 2018. december 31-ig benyújtott tartózkodási kártya és állandó tartózkodási kártya kiadása iránti kérelmeket a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabály szerint kell elbírálni.

A magyar állampolgárok harmadik országbeli állampolgár családtagjai részére kiadott tartózkodási kártya és állandó tartózkodási kártya az érvényességi idejéig felhasználható. Az okmány cseréjének vagy pótlásának kezdeményezése esetén kiállított új tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya okmány az eredeti okmány érvényességi idejét megtartja.

A magyar állampolgárok harmadik országbeli állampolgár családtagjai részére kiadott tartózkodási kártya és állandó tartózkodási kártya okmány érvényességi idejének meghosszabbítása 2019. január 1-jét követően nem kezdeményezhető.

A magyar állampolgárok harmadik országbeli állampolgár családtagjaira vonatkozó eljárásokban 2019. január 1-jétől követően indult és megismételt eljárásokban a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 Családtag:

·        a magyar állampolgár házastársa,

·        a magyar állampolgár házastársának eltartott kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,

 

A magyar állampolgárok harmadik országbeli állampolgár családtagjai három hónapot meghaladó tartózkodás érdekében családi együttélés céljából kérelmezhetnek tartózkodási engedélyt.

 A családi együttélés célú tartózkodási engedély tájékoztatója itt érhető el.

 

Azon magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár családtagja, aki 2019. január 1-jén érvényes, magyar állampolgár családtagja részére 2018. december 31-ig kiállított tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával rendelkezik, a tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya érvényességi idejének lejártáig kérelmére feltételek vizsgálata nélkül nemzeti letelepedési engedélyt kap. Nem kaphat nemzeti letelepedési engedélyt magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár családtagja, ha:

                a tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya megszerzése érdekében az idegenrendészeti hatósággal hamis adatot, valótlan tényt közölt; vagy

                a tartózkodási kártya kiadásának alapjául szolgáló családi kapcsolatot a tartózkodási jog megszerzése érdekében létesítette, vagy

                a letelepedésével kapcsolatosan a Harmtv. 33.§ (1) bekezdés c) pontjában és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok állnak fenn vagy

                a harmadik országbeli állampolgár büntetett előéletű, és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

                a magyar állampolgárral fennálló házasság a tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya kiadásától számított három éven belül nem a házastárs halála miatt szűnt meg, vagy a szülői felügyeleti joga megszűnt; vagy

                a magyar állampolgárral fennálló tényleges életközösség nem áll fenn; vagy

                a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár családtagja Magyarország területét hat hónapnál hosszabb ideig elhagyta, vagy

                a harmadik országbeli állampolgár családi kapcsolatra tekintettel kiadott tartózkodási kártyája vagy állandó tartózkodási kártyája esetén magyar állampolgár házastársa Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyta.

Annak megállapítása érdekében, hogy a családtag veszélyezteti-e Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát, a Harmtv. letelepedési engedély kiadására vonatkozó szabályai szerint meg kell keresni a kijelölt szakhatóságokat (Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ, Rendőrség) szakhatósági vélemény kérése céljából.

 

A magyar állampolgár családtagjaként érvényes tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár tartózkodási kártyáját vagy állandó tartózkodási kártyáját vissza kell vonni, ha

                a tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya megszerzése érdekében a harmadik országbeli állampolgár az idegenrendészeti hatósággal hamis adatot, valótlan tényt közölt; vagy

                a tartózkodási kártya kiadásának alapjául szolgáló családi kapcsolatot a tartózkodási jog megszerzése érdekében létesítette

                a magyar állampolgárral fennálló tényleges életközösség nem áll fenn; vagy a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár családtagja Magyarország területét hat hónapnál hosszabb ideig elhagyta, vagy

                a harmadik országbeli állampolgár családi kapcsolatra tekintettel kiadott tartózkodási kártyája vagy állandó tartózkodási kártyája esetén magyar állampolgár házastársa Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyta.

                ha a harmadik országbeli állampolgár tartózkodása sérti Magyarország közrendjét, köz- vagy nemzetbiztonsági érdekét.

Amennyiben a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár családtagja érvényes tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával rendelkezik és nem kaphat nemzeti letelepedési engedélyt, a Harmtv. általános szabályai szerint kérelmezheti a tartózkodási engedély kiadását.

 

A családi együttélés célú tartózkodási engedély tájékoztatója itt érhető el.

A magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár családtagja a tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya érvényességi ideje alatt a Harmtv. szabályai szerint EK letelepedési engedély kérelmet is előterjeszthet. A kérelmet az általános szabályok szerint bírálja el az idegenrendészeti hatóság.

 

Az EK letelepedési engedély kérelem tájékoztatója itt érhető el.

Amennyiben a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár családtagja érvényes tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával rendelkezik és nem kaphat nemzeti letelepedési engedélyt, a Harmtv. általános szabályai szerint kérelmezheti a tartózkodási engedély kiadását.

 

A családi együttélés célú tartózkodási engedély tájékoztatója
Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Nyújtsa be kérelmét online! 

Kizárólag elektronikus úton benyújtható ügytípusok 2023. január 1-től

 

Dear Client!

Submit your application online!

Case types that can only be submitted electronically from January 1, 2023

 

 

 gomb2student_kicsigomb.jpg

 

OK