Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

 

OIFlogo

 

Tisztelt Látogató!

 

Köszöntjük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (továbbiakban: Főigazgatóság) hivatalos internetes oldalán. Ez a tájékoztató a honlapunkkal kapcsolatos legfontosabb adatvédelmi információkat [1]  tartalmazza.

 

Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során egyes személyes adatai a Főigazgatóság részéről rögzítésre és tárolásra kerülnek.

 

A Főigazgatóság a látogatók személyes adatait a hatályos jogszabályi előírásnak megfelelően kezeli, és gondoskodik azon szervezeti, technikai és szabályozási intézkedésekről, amelyekkel biztosítható a vonatkozó előírások érvényre juttatása, valamint a személyes adatok biztonsága. A Főigazgatóság az Ön személyes adatainak kezelését csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, valamint az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei, céljaira figyelemmel végzi, és a természetes személyek jogaira, szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázatra tekintettel olyan intézkedéseket hajt végre, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott cél elérése szempontjából szükségesek.

 

Azon adatokat, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek a Főigazgatóság kezelésébe, a Főigazgatóság harmadik fél részére – törvényben meghatározott, célhoz kötött hatósági megkereséseket kivéve – nem adja tovább.

 

A Főigazgatóság által a honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag a Főigazgatóság munkatársai feladataik ellátásához, illetve az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatás biztosításához, kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

 

Az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes IP címmel kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben. A fentieken túl a Főigazgatóság eltárolja továbbá azokat az adatokat, amelyek megadásával személyes kapcsolatba lép velünk elektronikus levél formájában. Ilyen adatok például a név, email cím, illetve olyan egyéb elérhetőségi adatok, amelyeket Ön megad részünkre. Az Önt, mint érintettet (GDPR alapján) megillető tájékoztatási, hozzáférési, törlési, helyesbítési, korlátozási, zárolási és adathordozhatósági jog gyakorlásához, illetve az ehhez kapcsolódó információkhoz, jogorvoslati tájékoztatáshoz további információkat az Adatkezelési tájékoztatóban IDE KATTINTVA  olvashat. 

 

A Főigazgatóság adatkezelésével kapcsolatos kérdést, észrevételt a lenti elérhetőségeken terjeszthet elő. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail cím kizárólag az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat érintő megkeresések fogadására szolgál, érdemi ügyintézés megindítására, lefolytatására, így különösen folyamatban lévő ügyek intézésére, tájékoztatás kérésére, stb. a lenti elérhetőségeken nincs mód! Amennyiben egyéb tartalmú megkeresést kíván a Főigazgatóság részére küldeni kérjük, hogy tekintse át a Kapcsolatok  menüpontot.

 

Az adatkezelés kapcsán panaszt, illetve bejelentést tehet:

Levélben: 1903 Budapest, Pf. 314.

Telefonon: (+36 1) 463 9118

Emailen:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Pálfy Gabriella r. alezredes

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság[1] az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelettel (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban


 

 

 

Az adatkezelés kapcsán panaszt, illetve bejelentést tehet:

Levélben: 1903 Budapest, Pf. 314.

Telefonon: (+36 1) 463 9118

Emailen:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Pálfy Gabriella r. alezredes

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK