Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

A nyilvántartásokkal kapcsolatos érintett jogok gyakorlása és a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igények intézési rendje

 

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglaltaknak való megfelelés érdekében a Főigazgatóság közzéteszi a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal adatvédelmi-, adatbiztonsági és a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzatának az érintetti jogok gyakorlásának, valamint  a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságának biztosításával összefüggő rendelkezéseit tartalmazó kivonatot:

 

II. Értelmező rendelkezések és alapelvek

 

7. Az intézkedés alkalmazásában:

 

·    adatbázis: a Hivatal kezelésében álló, meghatározott szempontok szerint létrehozott, strukturált, személyes adatok összessége, amelyet tárolására, lekérdezésére és szerkesztésére alkalmas, hálózati környezetben futó szoftvereszköz kezel;

·    adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása elleni szervezési, technikai megoldások, valamint eljárási szabályok összessége, az adatkezelés azon állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezáltal a fenyegetettséget – az alkalmazott védelmi intézkedések a minimálisra csökkentik;

·    adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét és az információs önrendelkezési jog teljesülését biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége;

·    adatvédelmi tisztviselő: a Hivatal személyi állományából a GDPR 37. cikke szerint kijelölt, az adatvédelmi hatóság felé bejelentett, jelen intézkedésben meghatározott adatvédelmi feladatot ellátó munkatárs;

·    érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

 

IX. Az érintetti jogok biztosításával összefüggő feladatok

 

67. A Hivatal biztosítja, hogy az érintett az adatkezelő szerv által kezelt adatai vonatkozásában gyakorolhassa érintetti jogait.

 

68. Az érintettet – a jogszabályi kereteken belül – az adatkezelő szerv által végzett, az érintettre vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban megilleti:

a)     a tájékozódáshoz;

b)     a hozzáféréshez;

c)     a helyesbítéshez;

d)     törléshez (elfeledéshez);

e)     az adatkezelés korlátozásához;

f)      az adathordozhatósághoz;

g)     a tiltakozáshoz;

h)     jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó jog.

 

69. Az érintettet megillető jogok gyakorlására – a tájékozódáshoz való jog kivételével – az érintettek adatainak védelmét szolgáló adatbiztonsági követelményeket szem előtt tartva csak a kérelmező megfelelő azonosítása, illetve kérelme tartalmának hitelesítését biztosító követelmények fennállása esetén van lehetőség.

 

70. Elektronikus aláírással nem hitelesített, vagy a kérelmező személyének azonosítását nem biztosító elektronikus levél, vagy telefax útján érkezett megkeresés nem teljesíthető a kérelmező megfelelő azonosítása nélkül.

 

71. Az érintetti jogok gyakorlásának módját, a Hivatal adatkezelési kérdésekkel kapcsolatos elérhetőségét az adatvédelmi tisztviselő által készített és rendszeres időközönként frissített tájékoztatók tartalmazzák. A tájékoztatókat a Hivatal honlapján, illetve az ügyfélszolgálati helyiségekben kell elhelyezni.

 

72. A Hivatal bármely szervezeti egységéhez érkezett, az érintett személyes adatai kezeléséhez kapcsolódó jogai gyakorlására vonatkozó megkereséseket soron kívül meg kell küldeni az adatvédelmi tisztviselőnek, aki - szükség esetén az érintett szerv bevonásával - elkészíti a megkeresésre adandó válasz tervezetét.

 

74. A Hivatal - az érintett erre irányuló kérelmére - haladéktalanul törli az érintettre vonatkozó, általa kezelt személyes adatokat, amennyiben

a)     az adatkezelés céljának megvalósításához az érintett személyes adatai már nem szükségesek;

b)     az érintett az adatai kezeléséhez történő hozzájárulását visszavonta, és az adat más jogalap alapján nem kezelhető;

c)     az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen és az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, vagy az adatkezelő szerv vezetője meggyőződött a tiltakozásban foglaltak jogszerűségéről;

d)     az érintett személyes adatait jogellenesen kezelték,

e)     jogszabály előírja az adatok törlését.

 

75. A Hivatal jogszabályban meghatározott esetben az érintett erre irányuló kérelmére korlátozza az érintett személy adataival összefüggésben végzett adatkezelést. A Hivatal köteles az érintettet a korlátozás megszüntetéséről tájékoztatni.

 

XI. A közérdekű, és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságának biztosítása

 

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmet a Főigazgatóság Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címére lehet megküldeni. (A Főigazgatóság bármely szervezeti egységéhez érkezett közérdekű adat megismerésére irányuló igényt soron kívül meg kell küldeni az SZMSZ-ben a közérdekű adatok megválaszolására kijelölt szervezeti egység vezetőjének.)

 

A Főigazgatóság Szervezeti- és Működési Szabályzatában kijelölt szervezeti egység a közérdekű adatkéréseket a jogszabályoknak megfelelően feldolgozza, a választ megküldi.

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló megkeresések intézésére illetékes szervezeti egység: Igazgatási és Iratkezelési Főosztály

A Főigazgatóság információs jogokkal foglalkozó munkatársa: dr. Pálfy Gabriella r. alezredes, főosztályvezető

Elérhetőség: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK