Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tájékoztató jogszabály-változásról!

LOGO kicsi

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvény alapján – eltérő rendelkezés hiányában – 2024. január 1. és 2024. február 29. között nem nyújtható be tartózkodási engedély iránti, illetőleg ideiglenes/nemzeti/EU tartózkodási kártya (korábban ideiglenes/nemzeti/EK letelepedési engedély) iránti kérelem.

2024. január 1. előtt benyújtott tartózkodási, valamint letelepedési engedélyekre vonatkozó kérelmek tekintetében az eljárás 2024. január 1-je és 2024. február 29-e között szünetel, erre tekintettel az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság nem hozhat döntést ezen kérelmek ügyében. Amennyiben támogató dokumentumot kíván a folyamatban lévő eljárásához csatolni, arra lehetősége van. A 2023. december 31-ig szabályszerűen benyújtott kérelmek ügyében a szünetelés határnapjának lejártát, 2024. február 29-ét követően az idegenrendészeti hatóság külön kérelem benyújtása nélkül folytatja az eljárást, és a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályoknak megfelelő döntést hoz.

 

A 2024. január 1-je és 2024. február 29-e között lejáró tartózkodási engedélyek és letelepedési engedélyek érvényessége 2024. április 30-ig meghosszabbodik. Ennek érdekében az érintetteknek nincs tennivalójuk, nem kell megjelenni az Ügyfélszolgálatokon, és kérelmet sem kell benyújtaniuk. Az érvényességi idő meghosszabbításáról külön igazolás kiadására nem kerül sor. Az okmányok meghosszabbítására vonatkozó rendelkezés a jogszerű magyarországi tartózkodást biztosítja.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmüket, hogy az okmányon szereplő lejárati dátumra tekintettel fontolják meg a külföldre utazásukat, mert a Magyarországra (így a schengeni térségbe) történő beutazásuk engedélyezése más tagállamban bizonytalan.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a 2024. január 1-je és február 29-e közötti időszakban kizárólag az alábbi ügytípusok intézésére van lehetőség:

-          a 2023. december 31-ig benyújtott elektronikus kérelmek esetében a biometrikus adatok felvétele;

-          okmány csere és pótlás kérelmek;

-          lejáró ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás meghosszabbítása;

-          bevándorlási engedély okmány érvényességének hosszabbítása;

-          EGT állampolgárok regisztrációs igazolás és állandó tartózkodási kártya kiadás iránti kérelme;

-          EGT állampolgár családtagjainak tartózkodási kártya és huzamos tartózkodási kártya kiadása és meghosszabbítása iránti kérelme.

Budapest, 2023. december 22.

 

 

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

 

 

gb

 

 

Information on legislative change

 

Dear Clients,

 

Please be informed that under the Act on the General Rules for the Entry and Right of Residence of Third-Country Nationals, unless otherwise specified by provision, no applications for a residence permit or for an interim/a national/an EU residence card (former interim/national/EC permanent residence permits) may be submitted between 1st January 2024 and 29th February 2024.

Procedures related to the applications for a residence permit and for a permanent residence permit submitted before 1st January 2024 will be suspended between 1st January 2024 and 29th February 2024. Accordingly, the National Directorate-General for Aliens Policing shall not make a decision on these applications. Attaching a supporting document to your pending application will be available. In case of applications submitted duly by 31st December 2023, after the expiry of the suspension period, i.e. following 29th February 2024, the aliens policing authority shall continue the procedures concerned and shall take a decision in accordance with the legislation in force at the time of submission of the given application; submitting a separate application for this purpose is not required.

 

The validity of residence permits and permanent residence permits expiring between 1st January 2024 and 29th February 2024 will be extended until 30th April 2024. For this purpose, no further actions are required to be taken by the persons concerned; neither to appear at the Client Service Offices nor to submit an application. No separate certificate will be issued on the extension of the validity of the documents. The provision on the extension of the documents concerned allows for legal residence in Hungary.

Please be advised; however, that you should consider travelling abroad in view of the expiry date indicated on your document, as it is uncertain whether you will be allowed to enter Hungary (and thus the Schengen area) in another Member State.

Please note that during the period from 1st January 2024 to 29th February 2024, administration of only the following types of cases will be available:

-          taking biometric data for applications submitted electronically by 31st December 2023;

-          applications for the replacement or substitution of a document;

-          extension of an expiring certificate entitling its holder to temporary residence;

-          extension of the validity of an immigration permit document;

-          applications of EEA nationals for the issuance of a registration certificate or for a permanent residence card;

-          applications of family members of EEA nationals for the issuance or extension of a residence card or a long-term residence card.

 

 Budapest, 22nd December 2023

 

National Directorate-General for Aliens Policing

 

 ukrz

 

 

 

Інформація про зміни в законодавстві

Шановні клієнти!

Повідомляємо Вам, що на підставі Закону "Про загальні правила в'їзду та перебування громадян третіх країн", -відсутність іншого положення-, з 1 січня 2024 року до 29 лютого 2024 року не можна подавати заяву щодо отримання дозволу на проживання або тимчасової/національної/європейської карти перебування (колишня назва- тимчасового/національного/європейського постійного дозволу на проживання).

Щодо заяв на отримання посвідки на тимчасове та постійне проживання, поданих до 1 січня 2024 року, процедура призупиняється з 1 січня 2024 року до 29 лютого 2024 року, виходячи з цього Генеральна Дирекція у Справах Іноземців не може прийняти рішення стосовно цих заяв. Якщо ви бажаєте додати підтверджуючі документи до вашої поточної процедури, у вас є можливість це зробити. У випадку, якщо належним чином була подана заява до 31 грудня 2023 року, то після закінчення терміну призупинення, тобто 29 лютого 2024 року, орган реєстрації іноземців продовжує розглядати справу без окремої заяви та прийме рішення відповідно до чинного законодавства на момент подання заяви.

 

Термін дії посвідок на тимчасове проживання та посвідок на постійне проживання буде продовжено до 30 квітня 2024 року, у яких закінчується термін в період з 1 січня 2024 року по 29 лютого 2024 року. Зацікавлені сторони нічого не потрібно зробити, не потрібно відвідувати відділ обслуговування клієнтів і не потрібно подавати заявку. Окремий сертифікат про продовження терміну дії не видається. Положення про поновлення документів забезпечує легальне перебування в Угорщині.

Однак зверніть увагу, що вам слід подумати про поїздку за кордон із за дати закінчення дії документа, оскільки невідомо, чи буде їм дозволено в'їзд (а отже, і до Шенгенської зони) в іншій державі-члені ЄС з дозволом до Угорщини.

Зверніть увагу, що у період з 1 січня по 29 лютого 2024 року можуть розглядатися лише такі типи справ:

-          для електронних заявок, поданих до 31 грудня 2023 року зняття біометричних даних;

-          заява на заміну документів;

-          продовження тимчасового дозволу, термін дії якого закінчується;

-          продовження документа дозволу на імміграцію;

-          Заяви на отримання свідоцтва про реєстрацію та посвідки на постійне проживання для громадян ЄЕЗ;

-          Заяви про видачу та продовження посвідки на тимчасове перебування та карти довгострокового перебування для членів сім'ї громадян ЄЕЗ.

Будапешт, 22 грудня 2023 р.

 

 

Генеральна Дирекція у Справах Іноземців

 

 

 

 

 

Flag of France.svg

 

 

 

 

 

 

Informations sur le changement des normes juridiques

 

 

Chers clients,

 

Nous Vous informons qu’en vertu de la loi relative aux règles générales de l’entrée et du séjour dans notre pays des citoyens provenant  de pays tiers– faute de dispositions contraires – entre le 1er janvier 2024 et le 29 février 2024, il n’est pas possible de présenter une demande pour l’émission d’un permis de séjour, ou pour l’obtention d’une carte de séjour provisoire /UE (ex-permis d’installation provisoire /nationale / UE).  

 

Concernant les demandes de permis de séjour ou d’installation, présentées avant le 1er janvier 2024, la procédure est suspendue entre le 1er janvier 2024 et le 29 février 2024, ainsi la Direction Générale de l’Administration des Affaires des Étrangers n’est pas autorisée à prendre des décisions concernant ces demandes. Si vous voulez annexer un document de soutien à votre procédure en cours, c’est possible. Concernant les demandes présentées régulièrement avant le 31 décembre 2023, après la date d’expiration de la suspension, le 29 février 2024, l’autorité de l’administration des affaires des étrangers continuera la procédure sans la nécessité d’une autre demande et prendra une décision conformément aux règles juridiques en vigueur à la date de la présentation de la demande.

 

La validité des permis de séjour et d’installation qui expireront entre le 1er janvier et le 29 février 2024 sera prolongée jusqu’au 30 avril 2024. Les personnes intéressées n’ont pas de démarche à faire, elles ne doivent pas se présenter au Service clientèle, ni présenter de demande. Elles ne recevront pas d’attestation particulière sur le prolongement de la durée de validité. La disposition relative au prolongement de la durée de validité donne droit au séjour légal sur le territoire de la Hongrie.

 

Nous vous prions de bien réfléchir bien avant de voyager à l’étranger, vu la date d’expiration de votre document, car il n’est pas sûr que les autres Etats-membres autorisent votre entrée en Hongrie (dans la zone de Schengen).

 

Nous attirons votre attention au fait qu’entre le 1er janvier et le 29 février  2024, seule la gestion des affaires suivantes est possible:

-          dans le cas des demandes électroniques présentées avant le 31 décembre 2023, l’enregistrement des données biométriques;

-          demande d’échange et de remplacement des documents;

-          prolongement d’un certificant expiré attestant le séjour provisoire;

-          prolongement de la validité d’un permis d’immigration;

-          demande des citoyens EEE relative aux certificats d’enregistrement et à l’émission d’un permis de séjour permanent;

-          demande des membres de famille des citoyens EEE relative à l’émission et au prolongement des cartes de séjour et des cartes de séjour durable.

 

 

Budapest, le 22 décembre 2023

 

 

Direction Générale Nationale de la Police des Étrangers

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK