Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

További egy évig érvényes a menedékesek okmánya

 

LOGO kicsi

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az orosz-ukrán háború elől menekülő, Magyarország által menedékesként elismert külföldi állampolgárok személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmány (tartózkodási engedély) érvényességi ideje - az 58/2023. (II. 28.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében - automatikusan 2024. március 4-ére módosul.

 

A fenti jogszabályhely értelmében, illetve annak köszönhetően - függetlenül attól, hogy a 2023. március 4-ét megelőzően kiállított okmányon 2023. március 4-e szerepel érvényességi időként - a menedékesek számára kiállított tartózkodási engedély okmány érvényessége a jogszabály erejénél fogva 2024. március 4. napja.

 

Ezen okmányokkal kapcsolatban nincs további teendő.

 

Kérjük, kísérjék figyelemmel az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság weboldalán (www.oif.gov.hu) a Hírek menüpontot, ahol naprakész információkkal szolgálunk az érdeklődők számára.

 

Дійсність документа тимчасового  захисту

                  продовжується ще на один рік!

 

                  Шановні Громадяни,

 

Прибувші до Угорщини внаслідок російсько-української війни,які розпоряджаються виданим й завіреним Угорщиною документом тимчасового захисту,що посвідчує особу та право на проживання , автоматично змінюється термін на 2024.03.04. року

B зв‘язку з Державним Законом 1. §-a 58/2023. (ІІ.28.) 

Відповідно і завдяки вищеописаному закону, немає різниці,що на ваших документах термін дійсності закінчується у 2023.03.04 році,тобто для біженців видані документи ,в звязку з законодавством продовжуються бути дійсними до 2024.03.04.

 

Надалі з цими документами вам нічого не потрібно робити.

 

Просимо вас слідкувати про нові інформації під пунктом «Новини» на нашому сайті Генеральної Дирекції (www.oif.gov.hu), де ми завжди надаємо актуальну інформацію для вас

 

2023. 03. 01.

 

Ezen okmányokkal kapcsolatban nincs további teendő.

Kérjük, kísérjék figyelemmel Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) weboldalán a Hírek menüpontot, ahol naprakész információkkal szolgálunk az érdeklődők számára.

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Nyújtsa be kérelmét online! 

Kizárólag elektronikus úton benyújtható ügytípusok 2023. január 1-től

 

Dear Client!

Submit your application online!

Case types that can only be submitted electronically from January 1, 2023

 

 

 gomb2student_kicsigomb.jpg

 

OK