Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP PÁLYÁZATOK

 

Központi projektek

 

SZAKKÉPZÉS MENEKÜLTEKNEK II.

Megvalósítás időtartama

2013. 01. 01. – 2014. 06. 30.

Projekt célja

A projekt célja volt a menekültek, illetve oltalmazottak speciális igényeihez igazított szakképzésekbe történő bevonása az önálló munkaerőpiaci elhelyezkedés lehetőségének megteremtése érdekében.

Fő tevékenység Indikátorok

A projekt sikerességét a motivált, megfelelő alapképességekkel rendelkező résztvevők kiválasztása és 15 fő szakképzésbe történő bevonása garantálta. A résztvevők számára az általuk választott szakmákban szakképzést, és azzal egyidejűleg magyar nyelvoktatást biztosítottunk. A szakképzéseket sikerrel elvégzőket mentor segítette az álláskeresésben. A képzés ideje alatt pénzügyi támogatást nyújtottunk a lemorzsolódási kockázat csökkentése érdekében.

Elnyert támogatás

 39 921 588 Ft

 

 

SZAKKÉPZÉS MENEKÜLTEKNEK III.

Megvalósítás időtartama

2014. 01. 01. – 2015. 06. 30.

Projekt célja

A projekt célja a menekültek, illetve oltalmazottak speciális igényeihez igazított szakképzésekbe történő bevonása, az önálló munkaerőpiaci elhelyezkedés lehetőségének megteremtése érdekében.

Fő tevékenység Indikátorok

A projekt sikerességét a motivált, megfelelő alapképességekkel rendelkező résztvevők kiválasztása és 10 fő szakképzésbe történő bevonása garantálja. A résztvevők számára az általuk választott szakmákban szakképzést, és azzal egyidejűleg magyar nyelvoktatást biztosítunk. A szakképzéseket sikerrel elvégzőket mentor segíti az álláskeresésben. A képzés ideje alatt pénzügyi támogatást nyújtunk a lemorzsolódási kockázat csökkentése érdekében.

Elnyert támogatás

 18 013 373 Ft

 

 

EAC MODULOK FORDÍTÁSA

Megvalósítás időtartama

2012. 11. 01. – 2014. 04. 30.

Projekt célja

A pilóta projekt célja volt az Európai Menekültügyi Tanterv moduljainak magyar nyelvre történő lefordítása, és azokból nemzeti tréningek megtartása. 

Fő tevékenység Indikátorok

A projekt során három EAC modul magyar nyelvre történő fordítását, lektorálását követően került sor a modulokból egy-egy on-line tréning megtartására, majd modulonként két-két személyes tréning lebonyolítására került sor a menekültügyi döntéshozók számára. Ennek eredményeként három EAC modul dokumentációja vált magyar nyelven elérhetővé, továbbá a képzett trénerek által megvalósított tréningek következtében összesen legalább 15 menekültügyi ügyintéző képzése valósult meg.

Elnyert támogatás

 18 987 490 Ft

 

 

EAC MODULOK FORDÍTÁSA II.

Megvalósítás időtartama

2014. 05. 01. – 2015. 06. 30.

Projekt célja

A projekt célja az Európai Menekültügyi Tanterv moduljainak magyar nyelvre történő lefordítása, és azokból nemzeti tréningek megtartása. 

Fő tevékenység Indikátorok

A projekt során két EAC modul magyar nyelvre történő fordítását, lektorálását követően kerül sor a modulokból egy-egy on-line tréning megtartására, majd modulonként két-két személyes tréning lebonyolítására a menekültügyi döntéshozók számára. Ennek eredményeként két EAC modul dokumentációja válik magyar nyelven elérhetővé, továbbá a képzett trénerek által megvalósított tréningek következtében összesen legalább 30 menekültügyi ügyintéző képzése valósul meg.

Elnyert támogatás

 8 400 465 Ft

 

 

SZÁRMAZÁSI ORSZÁGINFORMÁCIÓS ÉS MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE II.

Megvalósítás időtartama

2013. 03. 01. – 2015. 02. 28.

Projekt célja

A többéves projekt célja az átfogó országinformációs szolgáltatások, valamint a menekültügyi döntéshozatal minőségének javítása.

Fő tevékenység Indikátorok

A többéves projekt központi elemeit két, nemzetközileg elismert kutatóintézet adatbázisára (STRATFOR, AKE Ltd.) valamint két nemzetközi menekültügyi szakfolyóiratra (Migration News Sheet, International Journal of Refugee Law) történő előfizetés képezi. A Dokumentációs Központ havonta két alkalommal készít egy-egy kompilált, tematikus szakmai jelentést a letöltött anyagokból, a Menekültügyi Igazgatóság, Menedékjogi Osztálya pedig havonta készít tematikus szakmai jelentést az adott időszak menekültügyi szempontból legfontosabb információiból, amelyek megküldésre kerülnek valamennyi érintett hivatali munkatárs, a társszervek és nemzetközi szervezetek érintett szakértői számára. A projekt során összesen két – 2014 februárjában, illetve a projekt megvalósítási időszaka végén 2015 februárjában –, az előfizetések eredményeit bemutató, az információk hasznosságát értékelő szemináriumra kerül sor.

Elnyert támogatás

2012. évi allokáció

 3 872 492 Ft

2013. évi allokáció

 3 921 029 Ft

 

KIVÁLASZTÁSI MISSZIÓ – ÁTTELEPÍTÉSI PROGRAM 2013

Megvalósítás időtartama

2013. 10. 01. – 2013. 12. 31.

Projekt célja

A projekt közvetlen célja volt, hogy a Kormány 210/2013 (VI.19) számú rendelete által a 2013. évre meghatározott maximum 10 fős áttelepítési kvóta alapján megvalósuljon a második magyar áttelepítési program.

Fő tevékenység Indikátorok

A projekt keretében valósult meg a 2013. évi magyar áttelepítési program potenciális kedvezményezettjeinek Ammanban történő meghallgatása egy kiválasztási misszió keretében és a projekt 10 fő kedvezményezettjének a kiválasztása.

Elnyert támogatás

 2 498 967 Ft

 

 

INTEGRÁCIÓS ELŐSEGÍTÉSE – ÁTTELEPÍTÉSI PROGRAM 2013

Megvalósítás időtartama

2013. 12. 01. – 2015. 05. 31.

Projekt célja

A projekt közvetlen célja a 2013. évi magyar nemzeti áttelepítési program keretében az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága által felajánlott, a Hivatal által kiválasztott kedvezményezettek áttelepítésének megvalósítása és magyarországi integrációjának elősegítése.

Fő tevékenység Indikátorok

A projekt keretében valósult meg a kedvezményezettek beutaztatása, valamint valósul meg az integrációs program keretében a Metvhr. alapján nyújtható szubvenciókon felüli kiegészítő támogatások (magyar nyelvi képzés, egyszeri lakhatási támogatás, tárgyi beszerzések, szakképzés) biztosítása.

Elnyert támogatás

 14 755 000 Ft

 

 

 

BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK PROJEKTJEI

2014

BEFOGADÓ ÁLLOMÁS BICSKE (DEBRECENI ÉS BICSKEI TELEPHELY)

 

 

KÖZÖS ÉG ALATT

 

Megvalósítás időtartama

2012.10.01. - 2014.06.30.

Projekt célja

Befogadási feltételek fejlesztése

Fő tevékenység

Indikátorok

5 fő szociális asszisztens foglalkoztatása (1 fő közösségi szociális munkás, 1 fő közösségi szociális asszisztens, 2 fő menedékkérő animátor), 90 óra/hó tolmács szolgáltatás nyújtása, 1 fő pedagógus, 1 fő mentor foglalkoztatása, 6 db külső közösségi tér (4 főzési lehetőséggel) kialakítása, 13 db gasztro nap megtartása

Elnyert támogatás

41 462 040 forint

 

HÁTIZSÁK

 

Megvalósítás időtartama

2014. 01.01. - 2015. 02.28.

Projekt célja

Integráció elősegítése

Fő tevékenység

Indikátorok

Az EMA integrációs projektünkben dolgozó kollégák − 2 fő szociális munkás és 2 fő szociális asszisztens − elősegítik az elismert menekültek és oltalmazottak integrációját.

Interkulturális csoportfoglalkozások keretei között háttérinformációval látják el az ügyfeleinket, majd a kiköltözések előmozdítása érdekében a mentoráltakkal albérleti, illetve lakhatási lehetőségeket kutatnak fel.

Továbbá az integrációs projektünk eleme a szabadidő szervezés is. Többek között kirándulásokat szervezünk, a tábor területén kézműves és sportfoglalkozásokat tartunk heti rendszerességgel.

A mentoráltak száma meghaladja a 200 főt, ez 266%-is túlteljesítés a tervezett 75 fővel szemben. Kirándulásokat 5 alkalommal szerveztünk, míg az albérletet találók száma átlépte a 94 főt.

Gyakorlati foglalkoztatásra napi 7 órában a közösségi mosodában kínálunk lehetőséget státuszos bentlakóknak, havi rotációval.

Elnyert támogatás

19 582 420 forint

 

HATÉKONY SEGÍTÉS AZ ELSŐ PERCTŐL

 

Megvalósítás időtartama

2014. 01.01. - 2015. 06.30

Projekt célja

Befogadási feltételek fejlesztése

Fő tevékenység

Indikátorok

Kérelmezők elhelyezésével és ellátásával kapcsolatban 2+4 (Bicske+Debrecen), a projekt kereti között foglalkoztatott kolléga egészíti ki a szociális csoportot. A kollégák 5+2 munkarendben, délelőtt és délután váltják egymást, a hét minden napján.

Az indikátorok a tervezettnek megfelelő ütemben válnak teljesültté.

A szociális ellátásra fordított munkaórák számát 6675 munkaórával, a hivatali munkaidőn kívüli munkaórák számát pedig 2783 órával növeltük a 2014-es évben.

Az ellátott menedékkérők száma Bicske és Debrecen telephelyen átlépte a 10 653 főt.

Elnyert támogatás

18 131 079 forint

 

 SOK NYELVEN EGY HELYEN

 

Megvalósítás időtartama

2014. 07.01. - 2015. 06.30.

Projekt célja

Befogadási feltételek fejlesztése

Fő tevékenység

Indikátorok

1 fő közösségi szociális munkás, 4 fő menedékkérő animátor alkalmazása, 90 óra/hó tolmács szolgáltatás nyújtása

Elnyert támogatás

14 323 559 forint

 

BÉKÉSCSABAI BÁ/MŐBK

 

ÚJ ÉLET HATÁROK NÉLKÜL

 

Megvalósítás időtartama

2013. július 01. - 2015. június 30.

 

Projekt célja

A Befogadó Állomásra érkezők megnyugtatása, az információ hiányból adódó feszültségek csökkentése, fizikai állapotuk javítása.

Fő tevékenység

Indikátorok

Folyamatos szociális asszisztencia jelenléte, internetszoba, konditerem működtetése. Konyhai kisegítők, cukrász, alkalmazása.

Elnyert támogatás

45 155 156 forint

 

 

 

2013

DEBRECENI BEFOGADÓ ÁLLOMÁS

 

 

EGY ALMA, EGY NAP...

Megvalósítás időtartama

2012.01.01. - 2013.06.30.

Projekt célja

Különleges bánásmódot igénylő menedékkérő életminőségének javítása

Fő tevékenység

Indikátorok

Élelem kiegészítés nyújtása 50 fő különleges bánásmódot igénylő menedékkérő számára, 1 fő étkezési tanácsadó foglalkoztatása, 3900 fő részére (adag) élelem kiegészítés nyújtása, 1566 óra étkezési tanácsadás nyújtása

Elnyert támogatás

5 833 850 forint

 

HÍD A MEGÉRTÉSTŐL A SEGÍTÉSIG

 

Megvalósítás időtartama

2012.01.01. - 2013.06.30.

Projekt célja

Befogadási feltételek fejlesztése

Fő tevékenység

Indikátorok

4 fő szociális asszisztens foglalkoztatása (16 óra), 90 óra/hó tolmács szolgáltatás nyújtása

Elnyert támogatás

24 642 240 forint

 

KÖZÖS ÉG ALATT

 

Megvalósítás időtartama

2012.10.01. - 2014.06.30.

Projekt célja

Befogadási feltételek fejlesztése

Fő tevékenység

Indikátorok

5 fő szociális asszisztens foglalkoztatása (1 fő közösségi szociális munkás, 1 fő közösségi szociális asszisztens, 2 fő menedékkérő animátor), 90 óra/hó tolmács szolgáltatás nyújtása, 1 fő pedagógus, 1 fő mentor foglalkoztatása, 6 db külső közösségi tér (4 főzési lehetőséggel) kialakítása, 13 db gasztro nap megtartása

Elnyert támogatás

41 462 040 forint

 

 

BICSKEI BEFOGADÓ ÁLLOMÁS

 

 

KOMPLEX INTEGRÁCIÓS KÉPZÉSEK

 

Megvalósítás időtartama

2012. január 01. - 2013. június 30.

Projekt célja

Menekültek, oltalmazottak hatékony integrációja

Fő tevékenység

Indikátorok

A projekt fő elemei az információátadáson alapuló szociális munka: egyéni és csoportfoglalkozások (kultúrientáció, álláskereső) szabadidős programok, munkaerőpiaci-képzés keretében. A gyerekek hatékony integrációja érdekében külön foglalkozásokat tartunk számukra, szakképzett pedagógus segítette őket a tanulásban. Bicske lakosságát érzékenyítő tevékenység keretében előadásokat tartottunk a Befogadó Állomáson élő menekültekről, tevékenységünkről.

Elnyert támogatás

40 567 150 forint

 

KOMPLEX KÉPZÉSEK GYERMEKEKNEK, FELNŐTTEKNEK

 

 

Megvalósítás időtartama

2012. október 1.  - 2013. szeptember 30.

Projekt célja

Menekültek, oltalmazottak hatékony integrációja

Fő tevékenység

Indikátorok

Betanító - parkgondozó, varró - képzéseket szerveztünk a célcsoport számára, mely nagyobb esélyt biztosít számukra a munkaerő-piacon történő elhelyezkedésre. Belső bölcsődét alakítottunk ki és működtettük, amely biztosította a családos szülők részvételét a magyar nyelvórákon. A fejlesztő foglalkozások révén célunk a gyermekek szociális és nyelvi kompetenciáinak növelése volt. A szociális munkások ismeretbővítő előadásokat, higiéniás és életvezetési tanácsadásokat tartottak a célcsoport számára. Érzékenyítő projektelemként közös sporttevékenységet („FUT A PEST”) rendeztünk a Befogadó Állomáson.

Elnyert támogatás

15 495 766 forint

 

KOMPLEX KÉPZÉSEK GYERMEKEKNEK, FELNŐTTEKNEK

2013. ÉVI ALLOKÁCIÓ

Megvalósítás időtartama

2013. október 1. - 2013. december 31.

Projekt célja

Menekültek, oltalmazottak hatékony integrációja

Fő tevékenység

Indikátorok

Ismeretbővítő előadások, higiéniás és életvezetési tanácsadások tartása a célcsoport számára. Érzékenyítő projektelemként közös sporttevékenység szervezése a Befogadó Állomáson. Belső bölcsőde működtetése, amely biztosítja a családos szülők részvételét a magyar nyelvórákon. A fejlesztő foglalkozások révén célunk a gyermekek szociális és nyelvi kompetenciáinak növelése.

Elnyert támogatás

5 999 626 forint

 

 

BÉKÉSCSABAI BÁ/MŐBK

 

ELSŐ LÉPÉSEK A MÁSODIK ESÉLYÉRT

 

Megvalósítás időtartama

2012. április 1. - 2013. június 30.

 

Projekt célja

A Befogadó Állomásra érkezők megnyugtatása, az információ hiányból adódó feszültségek csökkentése, fizikai állapotuk javítása.

Fő tevékenység

Indikátorok

Folyamatos szociális asszisztencia jelenléte, internetszoba, konditerem működtetése. Konyhai kisegítők, cukrász, karbantartó alkalmazása.

Elnyert támogatás

31 062 571 forint

 

Új ÉLET HATÁROK NÉLKÜL

 

Megvalósítás időtartama

2013. július 01. - 2015. június 30.

 

Projekt célja

A Befogadó Állomásra érkezők megnyugtatása, az információ hiányból adódó feszültségek csökkentése, fizikai állapotuk javítása.

Fő tevékenység

Indikátorok

Folyamatos szociális asszisztencia jelenléte, internetszoba, konditerem működtetése. Konyhai kisegítők, cukrász,  alkalmazása.

Elnyert támogatás

45 155 156 forint

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK